|


|


|

ELEKTRİK HATTI PROJESİ

ELEKTRİK HATTI PROJESİ

MODERN ÜRETİM İÇİN ENERJİMİZİ ARTTIRIYORUZ

Kararlı adımlarla, gerçekçi planlarla ve halkın sesini dinleyerek çıktığımız bu yolda Yenice’nin gelecek yıllarını planlamak, yapılan faaliyetlerin “sürdürülebilir” olmasını sağlamak için günü kurtarmaya çalışan bir hizmet anlayışıyla değil, geleceğe kalıcı eserler bırakmak düsturuyla çalışıyoruz.
Bu maksatla Belediyemizce 2010 yılında İlçemiz Yaykın Orman Deposu yolu ve Çan girişi beton köprü yanına elektrik hatları çekilmiş, bunun 
sonucunda hem hayvan damlarının İlçe sınırları dışına çıkarılması sağlanmış hem de hat çekilen güzergahlarda tarım ve hayvancılık faaliyetleri eski duruma oranla çok büyük artış sağlamıştır. Bu projenin devamı olarak Belediyemizce İlçemiz Kozluklar ve Sakalar Mevkilerine toplamda 4000 mt yi bulacak yeni bir elektrik hattı PROJELENDİRİLMİŞ OLUP bir kısmı tamamlanmak üzeredir.Sakalar mevki 1.etap tamamlandı, Kozluklar mevki yapım çalışması devam ediyor.Önümüzdeki dönem Sakalar 2.etap bu kapsamda projelendirilerek ilçe merkezi ve yakın civarda elektriksiz tarla kalmayacak.

Copyrigt © 2019 Yenice Belediye Başkanlığı ®